Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ανοσολογικού αναλυτή – Γουμένισσα

Θέμα: Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ανοσολογικού αναλυτή ως συνοδός εξοπλισμός, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Για πληροφορίες πατήστε εδώ.