Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης με απασχόληση προσωπικού

Θέμα: Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης με απασχόληση...

Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την υποβολή προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας Απολύμανσης

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την υποβολή προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας Απολύμανσης/Εξολόθρευσης...

Read More