Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Έρευνα αγοράς που αφορά την ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης τριών ανελκυστήρων – Γουμένισσα

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης τριών ανελκυστήρων συνολικού προϋπολογισμού 1.620,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.306,45€ χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.