Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ης ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ΄ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ης ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ΄ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΣΧΕΔΙΑ

Κατεβάστε το αρχείο