Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

Οι παρατηρήσεις αφορούν στους παρακάτω αριθμούς διαβουλεύσεων:

20DIAB000008410, 20DIAB000008409, 20DIAB000008408, 20DIAB000008427

20DIAB000008451, 20DIAB000008453, 20DIAB000008454, 20DIAB000008456

20DIAB000008432

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.