Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟσ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια «Φυσικού Αερίου»

Θέμα: ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 30/2020, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «Φυσικού Αερίου» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής Προϋπολογισμός Διακήρυξης: 280.000,00 € συμπεριλαμβανομένου

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ