Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με την πτώση πλακιδίου ορυκτών ινών ψευδοροφής στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με την πτώση πλακιδίου ορυκτών ινών ψευδοροφής στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

Για μία ακόμη φορά, απολογούμαστε για την έλλειψη μαγικού ραβδιού αποκατάστασης του επί δεκαετίες  απαξιωμένου και εγκαταλελειμμένου Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Οι παπαράτσι του αρνητισμού και της καταστροφολογίας ξανά στοχοποιούν το Δημόσιο νοσοκομείο, «πριν θρηνήσουμε θύματα».

Τους απαντάμε πως αρκετά θύματα θρηνήσαμε όταν η είσοδος ήταν κλειστή στους ανασφάλιστους και σε όσους δεν είχαν χρήματα. Όταν δεν υπήρχαν φάρμακα και υγειονομικό υλικό, όταν απολυόταν προσωπικό, όταν έκλειναν Δημόσια Νοσοκομεία.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 26 Ιανουαρίου 2019, σημειώθηκε το δυσάρεστο γεγονός της αποκόλλησης  και πτώσης ενός πλακιδίου ορυκτών ινών της ψευδοροφής, σε θάλαμο της Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου μας. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Κιλκίς, αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν, προχώρησε στην απομάκρυνση και την αντικατάστασή του. Στη συνέχεια, ακολούθησε ο έλεγχος της στεγάνωσης του δώματος, εντοπίσθηκε το πιθανό σημείο εισροής ύδατος, το οποίο μονώθηκε τοπικά.

Τέσσερις μήνες πριν σημειώθηκε πτώση σοβά, επίσης δίχως τραυματισμό, σε εξωτερικό χώρο, στη σύνδεση της Α΄ Πτέρυγας (κατασκευής δεκαετίας του ’30) με την Β΄ Πτέρυγα (κατασκευής δεκαετίας του ’50).

Συμπτωματικά, τότε, έτρεχε ο διαγωνισμός για την πρόσληψη, για πρώτη φορά στα χρονικά, τεχνικού ασφαλείας, άγνωστη ως τότε λέξη για το Νοσοκομείο, ενώ ο νόμος το προβλέπει εδώ και δεκαετίες.

Συμπτωματικά, σήμερα, βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης, από ιδιώτη μηχανικό, μετά από διαγωνιστικές διαδικασίες,  η  Διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης, Εκπόνησης ΜΕΑ, Έκδοσης ΠΕΑ και Εκπόνησης Οικονομοτεχνικής Μελέτης Ενεργειακών Επεμβάσεων των κτισμάτων του Νοσοκομείου.  Στα προτεινόμενα μέτρα είναι και η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στο δώμα του συγκεκριμένου κτιρίου και το μέτρο θα υποβληθεί πριν το τέλος Μαρτίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων-Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ με  χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία” για χρηματοδότηση.

Διότι, παρά τις αδιάκοπες καθημερινές παρεμβάσεις, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό περίβλημα του συγκεκριμένου κτιρίου, τα προβλήματα που δημιουργεί η ελλιπής στεγάνωση του κελύφους, χρειάζονται αντιμετώπιση στη ρίζα τους. Προϋποθέτει αντίστοιχη χρηματοδότηση, μετά από εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη μελέτη, όχι κραυγές και συνθήματα.

Συμπτωματικά και με την ευκαιρία του ατυχούς συμβάντος, κάποιοι θυμήθηκαν το κτίριο διοικητικών υπηρεσιών (κατασκευής δεκαετίας του ’80). Η μελέτη της αποκατάστασης του δαπέδου του ισογείου των Διοικητικών Υπηρεσιών και η επισκευή – ενίσχυση του κλιμακοστασίου – πλακών κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης €99.981,08 έχει αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων – Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς για έγκριση (αριθ. εγγράφου Νοσοκομείου 10513/12-11-2018) και .είμαστε σε αναμονή απάντησης.  Η εν λόγω μελέτη αναφέρεται, εν ολίγοις, στο γεγονός ότι το παραπάνω δάπεδο υποχώρησε ελαφρά, λόγω καθίζησης των  «μπάζων» του υποστρώματος και σε καμιά περίπτωση δεν τίθεται θέμα στατικότητας του κτιρίου.

Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  εγκρίθηκε και δρομολογείται  ήδη  η μεταφορά – μετακίνηση στο ισόγειο της Α΄ πτέρυγας,  τμημάτων των Διοικητικών Υπηρεσιών, τα οποία είναι άμεσα εμπλεκόμενα με το κοινό για την εύκολη εξυπηρέτησή του,  καθώς και τμημάτων  στον 1ο όροφο των Διοικητικών Υπηρεσιών. 

    Λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως την ασφάλεια και υγεία όλου του έμψυχου δυναμικού του Νοσοκομείου, ήτοι ασθενών, συνοδών και εργαζομένων, με  την αριθ. 2/28-1-2019 απόφαση, το Δ.Σ. του  Γ. Ν. Κιλκίς απέστειλε  αίτημα στην εταιρεία “Κτιριακές υποδομές Α.Ε.”  για την διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας όλων των κτισμάτων (αριθ. εγγράφου 1151/1-2-2019), οπότε και αναμένεται η απάντηση.  Σε προγενέστερο έγγραφο του Νοσοκομείου μας, η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς – Υποδ/νση Τεχνικών Έργων απάντησε, πως οι αρμοδιότητες για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας κτιρίων που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, ανήκουν πλέον στην εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” 

Στο Γ.Ν. Κιλκίς υπάρχουν -ανέκαθεν- δύο υπέργειες δεξαμενές υγρού οξυγόνου.  Η μία εξυπηρετεί την Α΄ + Β΄ πτέρυγα (πλησίον των Νέων Εξωτερικών Ιατρείων) και η δεύτερη τη νέα (Γ΄) πτέρυγα.

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα IPA CBC GREECE – FYROM (που «τρέχει») εντάχθηκε έργο με τίτλο: «Joint actions for the protection and improvement of public health in the cross – border area» και ακρωνύμιο IPA SHIELD II στο οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται  και  «…η επέκταση του δικτύου ιατρικών αερίων των Α΄ και Β΄ πτερύγων στη νέα (Γ΄) πτέρυγα», σε εξωτερικό χώρο της οποίας βρίσκεται δεξαμενή Οξυγόνου, ώστε στη συνέχεια να καταργηθεί η δεξαμενή που βρίσκεται πλησίον των Νέων Εξωτερικών Ιατρείων.

Αναφορικά με τον έλεγχο των συστημάτων πυροπροστασίας (πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης), έχει ήδη υποβληθεί αίτηση υπόδειξης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιλκίς με αριθ. πρωτ. Π.Υ 2585 Φ. 701.3/12-9-2018, έχει γίνει αυτοψία από αυτήν και αναμένεται η υπόδειξη των μέτρων.

Συμπτωματικά, επίσης, από πριν τα Χριστούγεννα έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την πιστοποίηση – επί τέλους – των ανελκυστήρων.

Όσον αφορά τους αντιηλεκτροπληξιακούς διακόπτες, η τοποθέτησή τους αντενδείκνυται επί του παρόντος, λόγω ασυμβατότητας-παλαιότητας των ηλεκτρολογικών πινάκων.  Έχουν τοποθετηθεί όμως στους καινούργιους πίνακες (μαγειρεία κ.ά.) και  προβλέπεται η τοποθέτησή τους σε κάθε ανακαίνιση που θα πραγματοποιείται στο μέλλον.

Ο Ιατρός Εργασίας, ήταν επίσης άγνωστη λέξη όλα τα προηγούμενα χρόνια στο Νοσοκομείο Κιλκίς.

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού με ΑΔΑ: Ψ0ΘΔ4690Β2-ΚΗΒ προβλέπονται για πρώτη φορά υπηρεσίες ιατρού εργασίας. Δεν κατατέθηκαν προσφορές και ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί.

Προχωράμε!

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΕΒΕΝΑΚΗΣ