Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΣΟΧ 2/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ