Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ. Ν. Κιλκίς με την υπ’ αριθ. 39/27-12-2020 απόφασή του, υπέβαλε αίτημα προς την Εθνική  Αρχή Διαφάνειας ζητώντας να ελέγξει, διαπιστώσει και βεβαιώσει 1) αν διασφαλίσθηκαν οι απαιτούμενες ποσότητες θεραπευτικού οξυγόνου σε ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στις κλινικές COVID 1 και COVID 2 του Γ.Ν. Κιλκίς και 2) αν οι κλινικές  COVID -19 ΤΟΥ Γ.Ν. Κιλκίς λειτούργησαν σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου καθώς και τις ΚΥΑ που αφορούσαν τη λήψη μέτρων αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19, αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισής του και της ορθής διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης εν γένει.

Αφορμή για την κατάθεση του αιτήματος του Γ.Ν. Κιλκίς προς την ανωτέρω ανεξάρτητη αρχή υπήρξαν επώνυμες καταγγελίες σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας, διαδικτυακούς ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αφορούσαν τη δήθεν έλλειψη οξυγόνου και τη δήθεν έλλειψη μέτρων προστασίας.

Κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους του Γ.Ν. Κιλκίς, ήλεγξε τόσο τους χώρους όσο και τον τρόπο λειτουργίας, αναζήτησε το απαιτούμενο έντυπο υλικό, έλαβε τις πληροφορίες που απαιτούνταν για τη διεξαγωγή του ελέγχου εξετάζοντας μεγάλο αριθμό εργαζομένων και κατέγραψε τις διαπιστώσεις του. Ελέγχθηκαν η εκπαίδευση του προσωπικού, η επάρκεια έμψυχου δυναμικού και υλικών, οι διαγνωστικοί έλεγχοι στο προσωπικό, η παροχή οξυγόνου προς τους ασθενείς, η τήρηση των οδηγιών και μέτρων πρόληψης διασποράς, καθώς και η τήρηση οδηγιών ΕΟΔΥ, εγκυκλίων, οδηγιών και ΚΥΑ.

Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες και στις 23-06-2021 κοινοποιήθηκε στο Γ.Ν. Κιλκίς, στην 4η Υ.Π.Ε., στον Υπουργό Υγείας και στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα επάρκειας σε παροχή οξυγόνου, αλλά αντιθέτως η Διοίκηση είχε διασφαλίσει ήδη την αδιάκοπη παροχή, με πρόσθετα μέτρα που έλαβε, ενόψει του δεύτερου κύματος της πανδημίας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Διαπίστωσε ότι το Γ.Ν. Κιλκίς διέθετε πλήρη επάρκεια σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας, εν αντιθέσει με όσα καταγγέλλονταν σε πλήθος δημοσιευμάτων και συνεντεύξεων πανελληνίως. Διαπίστωσε ότι επεδείχθη απόλυτη συνέπεια και τήρηση της νομιμότητας στη χορήγηση ειδικών αδειών σε προσωπικό που ανήκε σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Διαπίστωσε ότι είχαν εξασφαλιστεί όλοι οι απαραίτητοι όροι υγιεινής και καθαριότητας, ότι είχε διασφαλιστεί ειδικός χώρος για την εφαρμογή των Μέτρων Ατομικής Προστασίας εκ μέρους του προσωπικού, ότι δεν υπήρξε σύγχυση στη νοσηλεία ύποπτων και θετικών κρουσμάτων και ότι ελήφθησαν όλα τα μέτρα για το διαχωρισμό των χρήσεων των χώρων, της καθαριότητας και απολύμανσής τους. Διαπίστωσε ότι έχει ληφθεί μέριμνα και έχει ενισχυθεί το προσωπικό του Νοσοκομείου σε κρίσιμες ειδικότητες που υστερούσε, καθώς και ότι ελήφθη μέριμνα για την ανάπαυση του προσωπικού που υπηρετούσε στις κλινικές COVID. Διαπίστωσε ότι το Γ.Ν. Κιλκίς πράγματι δεν διαθέτει ΜΕΘ, όχι όμως επειδή ευθύνεται η Διοίκηση, η οποία, όπως έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει, κάνει ενέργειες για τη δημιουργία της, αλλά επειδή υπήρξε παντελής αδιαφορία για την λειτουργία της.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε εν ολίγοις ότι όλα τα καταγγελλόμενα ήταν απολύτως ψευδή και ανυπόστατα. Τα συμπεράσματα του πορίσματος καταρρίπτουν με τον πλέον επίσημο τρόπο τις αβάσιμες και ψευδείς καταγγελίες που διατυπώθηκαν κατά του Νοσοκομείου Κιλκίς και του προσωπικού του. Η επιλογή μας να ζητήσουμε τον έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας απέβλεπε στην απάλειψη και την άρση με τον πλέον επίσημο και αξιόπιστο τρόπο, έστω και της παραμικρής υπόνοιας ότι δεν τηρήθηκαν εκ μέρους μας όλα τα υγειονομικά θεραπευτικά πρωτόκολλα και τα μέτρα προστασίας που προέβλεπε η υγειονομική νομοθεσία. Θεωρούμε ότι η Διοίκηση του Γ.Ν. Κιλκίς επιβεβαιώθηκε πλήρως με την επιλογή της αυτή και διασκεδάστηκαν όλες οι εντυπώσεις που είχαν δημιουργηθεί.

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κιλκίς τονίζει και με το παρόν ότι περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που έδωσε και δίνει κάτω από αντίξοες συνθήκες ένα μεγάλο αγώνα για την αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης αυτής νόσου, καθώς και το λοιπό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που συμβάλλει υποστηρικτικά τα μέγιστα στην κάλυψη και την αντιμετώπιση των αναγκών του ιδρύματος. Η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να προστατεύσει το Νοσοκομείο και το προσωπικό του και είναι αποφασισμένη να καταπολεμήσει και πατάξει κάθε παράνομη πράξη και δυσφημιστική ενέργεια που στρέφεται κατά του ιδρύματος κι επιχειρεί να θίξει και να ακυρώσει το έργο του.

 

                                                                                                             ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

 

                                                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                   ΙΩAΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ