Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Επιχορήγηση 128.000 ευρώ στο Γ.Ν.Κιλκίς από το Δήμο Κιλκίς.

2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο προμήθειας ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  για τις ανάγκες του, θέτει σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε για το σκοπό αυτό αρμόδια επιτροπή μετά από παρατηρήσεις οικονομικών φορέων και οι οποίες δύνανται να τροποποιηθούν κατά την...

Read More

2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ CD/DVD ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο προμήθειας ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ CD/DVD για τις ανάγκες του, θέτει σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε για το σκοπό αυτό αρμόδια επιτροπή μετά από παρατηρήσεις οικονομικών φορέων και οι οποίες δύνανται να τροποποιηθούν...

Read More

2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ME ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο προμήθειας ενός  ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ME ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ  για τις ανάγκες του, θέτει σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε για το σκοπό αυτό αρμόδια επιτροπή μετά από παρατηρήσεις οικονομικών φορέων  και οι...

Read More

2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο προμήθειας ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ για τις ανάγκες του, θέτει σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε για το σκοπό αυτό αρμόδια επιτροπή μετά από παρατηρήσεις οικονομικών φορέων και οι οποίες δύνανται να τροποποιηθούν...

Read More

2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο προμήθειας ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ  για τις ανάγκες του, θέτει σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε για το σκοπό αυτό αρμόδια επιτροπή μετά από παρατηρήσεις οικονομικών φορέων και οι οποίες δύνανται να τροποποιηθούν...

Read More

2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο προμήθειας ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ  για τις ανάγκες του, θέτει σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε για το σκοπό αυτό αρμόδια επιτροπή μετά από παρατηρήσεις οικονομικών φορέων και οι οποίες δύνανται να τροποποιηθούν...

Read More

2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο προμήθειας ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ  για τις ανάγκες του, θέτει σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε για το σκοπό αυτό αρμόδια επιτροπή μετά από παρατηρήσεις οικονομικών φορέων και οι οποίες δύνανται να τροποποιηθούν κατά την...

Read More

2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο προμήθειας ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΩΝ  για τις ανάγκες του, θέτει σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε για το σκοπό αυτό αρμόδια επιτροπή μετά από παρατηρήσεις οικονομικών φορέων και οι οποίες δύνανται να τροποποιηθούν κατά την...

Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού. Οι παρατηρήσεις αφορούν στους παρακάτω αριθμούς διαβουλεύσεων: 20DIAB000008410, 20DIAB000008409, 20DIAB000008408, 20DIAB000008427 20DIAB000008451, 20DIAB000008453, 20DIAB000008454, 20DIAB000008456 20DIAB000008432 Για πληροφορίες πατήστε...

Read More

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «Φυγόκεντρος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου» – Γουμένισσα

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς-Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα «Διαβουλεύσεις» και να συμμετάσχει στη Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια  «Φυγόκεντρος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου». Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική...

Read More