Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Επιχορήγηση 128.000 ευρώ στο Γ.Ν.Κιλκίς από το Δήμο Κιλκίς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ). Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.

Read More

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας κινητών διαχωριστικών plexiglass. Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.

Read More
Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων αιμοκάθαρσης και λοιπού εξοπλισμού.

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων αιμοκάθαρσης και λοιπού εξοπλισμού.

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων αιμοκάθαρσης και λοιπού εξοπλισμού. Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο προμήθειας : α) οκτώ (8) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, συνολικού Π/Υ 144.000,00 €,  β) μίας (1) τροχήλατης ηλεκτρικής χειρουργικής τράπεζας τύπου ΤΕΠ, συνολικού Π/Υ 10.000,00 €, γ)...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ) ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2021 Για σύναψη σύμβασης με ΠΕ Ακτινοφυσικό, με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες για την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Κιλκίς – Οργανική Μονάδα της έδρας Κιλκίς. Αντικείμενο της Πρόσκλησης : ” Σύναψη σύμβασης...

Read More

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ. Ν. Κιλκίς με την υπ’ αριθ. 39/27-12-2020 απόφασή του, υπέβαλε αίτημα προς την Εθνική  Αρχή Διαφάνειας ζητώντας να ελέγξει, διαπιστώσει και βεβαιώσει 1) αν διασφαλίσθηκαν οι απαιτούμενες ποσότητες θεραπευτικού οξυγόνου σε ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στις κλινικές...

Read More

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08-06-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κιλκίς, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία », προκήρυξε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμου συνολικού προϋπολογισμού 768.999,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου...

Read More

Προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού τομογράφου 32 τομών με εγχυτή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κιλκίς, συνεχίζοντας την προσπάθεια ενισχύσεις και εκσυγχρονισμού του τεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει ο άξονας προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία » προκήρυξε διαγωνισμό...

Read More

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ για παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος SHARP MX-M316Nv».

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ για παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος SHARP MX–M316Nv». Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς-Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα «Διαβουλεύσεις» και να συμμετάσχει στη Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την...

Read More