Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ, ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ, ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Δείτε τις ανακοινώσεις

ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ Signed

ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Signed

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Signed

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ Signed

Δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ Τεχν. Προδ.

ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Τεχν. Προδ.

ΤΕΧΝΙΚ.ΠΡΟΔ.ΟΔΟΝΤ.

ΨΗΦΟΠΟΙΗΤΗΣ Τεχν. Προδ.

Τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ