Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Δείτε το έγγραφο εδώ

Δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές εδώ

Τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ