Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαγωνισμός Ανάθεσης Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Η υπ’ αρ. 28/2017 διακήρυξη για την Ανάθεση Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων συνολικού προυπολογισμού 42.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς.

Δείτε την διακήρυξη εδώ https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A7%CE%97%CE%964690%CE%922-%CE%9C%CE%A9%CE%A3