Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια & Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς» με χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια & Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς» με χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.