Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο “Αναβάθμιση – Ανακαίνιση – Εκσυγχρονισμός Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν. Κιλκίς”

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο “Αναβάθμιση – Ανακαίνιση – Εκσυγχρονισμός Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν. Κιλκίς”

Για προβολή της περίληψης της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ και για την διακήρυξη εδώ