Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη πλειοδότη για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας του Γ.Ν. Κιλκίς

Θέμα: Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, χωρίς τη συνέχισή του με προφορικές προσφορές, με σκοπό την ανάδειξη πλειοδότη για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.