Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Συρίγγων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς

Θέμα: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Συρίγγων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

ΤΕΥΔ (ΣΥΡΙΓΓΕΣ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (ΣΥΡΙΓΓΕΣ)