Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Διακήρυξη 11/2021

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την Προμήθεια – τοποθέτηση μονάδων κεφαλής κλίνης ασθενών, συμπεριλαμβανομένου απαιτούμενων υλικών εγκαταστάσεων δικτύων ιατρικών αερίων και παροχής εργασιών επέκτασης – σύνδεσης δικτύων ιατρικών αερίων, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. Η σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κοινοτικοί πόροι 85% και εθνικοί πόροι 15%).

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.