Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η υπ’ αρ. 27/2017 διακήρυξη για την προμήθεια οφθαλμολογικού εξοπλισμού συνολικού προυπολογισμού 5.451,37 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς.

Δείτε την διακήρυξη εγώ https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%998%CE%9A4690%CE%922-%CE%96%CE%A8%CE%97