Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2016

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09331100-9

Προϋπολογισμός : 15.0000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προχ. διαγ. (προμήθεια ηλιακών συλλεκτών)