Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2016 ¨ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΓΗΤΟΥ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΓΗΤΟΥ)»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 55321000-6

Προϋπολογισμός : 45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κατεβάστε το αρχείο