Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 13/2016 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ¨

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 30197643-5

Προϋπολογισμός : 2.348,51€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κατεβάστε το αρχείο