Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 14/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 18110000-3

Προϋπολογισμός :  5.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή

Κατεβάστε το αρχείο