Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 14/2016 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΦΑΚΕΛΟΙ¨

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΦΑΚΕΛΟΙ»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 30192700-8  – 30199230-1

Προϋπολογισμός : 2.196,56€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κατεβάστε το αρχείο