Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 16/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ »

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24111900-4

Προϋπολογισμός :  45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή

Κατεβάστε το αρχείο