Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς».

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.