Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2016 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΡΟΟΜΕΤΡΑ)¨

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΡΟΟΜΕΤΡΑ)»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 3315400-9

Προϋπολογισμός : 4.452,29€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ