Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2/2016 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ¨

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33695000-8

Προϋπολογισμός :  3.0000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή

κατεβάστε το αρχειο ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ