Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 30/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ¨ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (scrub up)¨

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33932000-2

Προϋπολογισμός :  6.150,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή

Κατεβάστε το αρχείο