Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 30/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ¨ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ¨

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 39830000-9

Προϋπολογισμός : 37.828,07€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κριτήριο Κατακύρωσης : χαμηλότερη τιμή

κατεβάστε το αρχείο