Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 31/2020 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 31/2020 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια & Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς» με χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.