Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 31/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ¨ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «Παροχής προσωπικού εστίασης  (Μαγειρεία – Διανομή φαγητού) »¨

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 55321000-6

Προϋπολογισμός : 45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κριτήριο Κατακύρωσης : χαμηλότερη τιμή

κατεβάστε το αρχείο