Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 3/2016 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ¨

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33141420-0

Προϋπολογισμός :  12.0000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ