Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 4/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ-CATERING)»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 55320000-9

Προϋπολογισμός :  45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή

Κατεβάστε το αρχείο