Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/2019-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς μέσω του προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009

Για πληροφορίες πατήστε εδώ