Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Διασυνοριακό Έργο Ipa Shield: Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους στον τομέα της υγείας. | 18.9.2014

Διασυνοριακό Έργο Ipa Shield: Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους στον τομέα της υγείας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πολύ σημαντικό έργο για την αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Κιλκίς. Το έργο «IpA Shield» -ο πλήρης τίτλος του είναι «Κοινές δράσεις για την προστασία και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή- είναι ενταγμένο στο IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013 και υλοποιείται με επικεφαλής εταίρο το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Στόχος του έργου είναι, μέσα από την ανάπτυξη παράλληλων και κοινών δράσεων εκατέρωθεν των συνόρων, να συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη διασυνοριακή περιοχή, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνεργασίας, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.123.537,00€ εκ των οποίων τα 686.862,00€ κατευθύνονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς και τα 436.675,00€ στο Γενικό Νοσοκομείο της Γευγελής. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του έργου, αφορά στην προμήθεια νέου σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ο οποίος θα ενισχύσει ουσιαστικά το επίπεδο των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, ενώ έχουν προβλεφθεί και εξειδικευμένες δράσεις εκπαίδευσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων. Επισημαίνεται ότι το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμετεχουσών χωρών.

Η διοίκηση και οι υπηρεσίες του Γ. Ν. Κιλκίς αναγνωρίζοντας τη σημασία και το ρόλο όλων των μονάδων υγείας του Νομού καθώς και την υποχρέωση παροχής υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών στις ιδιαίτερα ευαίσθητες διασυνοριακές περιοχές, κατένειμε ορθολογικά τους πόρους του προγράμματος, έπειτα από σχετική τροποποίηση του έργου, στοχεύοντας στην ισόρροπη ενίσχυση τόσο του Γ.Ν. Κιλκίς όσο και του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Γουμένισσας και του Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου. Τις επόμενες ημέρες ξεκινάει η παραλαβή του εξοπλισμού, ενώ στο τελικό στάδιο είναι το σύνολο των διαγωνισμών του έργου. Παράλληλα το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν οι δράσεις προβολής και δημοσιότητας του έργου, δράσεις υποχρεωτικές στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ώστε οι πολίτες της περιοχής να ενημερωθούν για τις νέες αναβαθμισμένες υπηρεσίες που παρέχονται από τις ιατρικές μονάδες του Νομού.

Αξιοποιώντας πόρους του ίδιου έργου, θα λειτουργήσουν έπειτα από 10 έτη τα μαγειρεία του Νοσοκομείου βελτιώνοντας την ποιότητα της εστίασης και μειώνοντας σημαντικά το κόστος. Ο εξοπλισμός θα είναι καινούριος, με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, λειτουργώντας κυρίως με φυσικό αέριο (κουζίνες, φούρνοι), ενώ και η σύνδεση των μαγειρείων με το δίκτυο του φυσικού αερίου έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Ipa Shield.

Εντός των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών της ελληνικής οικονομίας το Γ.Ν. Κιλκίς σχεδιάζει και υλοποιεί έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξαιρετικής σημασίας για την περιοχή, αντλώντας πόρους από ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, ενώ παράλληλα ενισχύει το πλαίσιο συνεργασίας σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο τοποθετώντας στο επίκεντρο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.