Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 24/2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 24/2014  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜΟΥ)

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 44115210 – 4

Προϋπολογισμός : 6.150,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή

Κατεβάστε το αρχείο