Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 51/2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ¨ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΙΖΕΡ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟ-ΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ¨

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 30125110-5

Προϋπολογισμός : 5.000,00€ ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή

Κατεβάστε το αρχείο