Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18/2017

Διευκρίνηση συνοπτικού διαγωνισμού 18/2017 για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την  11/10/2017.

Για  να δείτε διευκρίνηση εδώ