Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ

(Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα 31-08-2020)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.