Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 21/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση «Υπηρεσιών Καθαριότητας»

Θέμα: ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 21/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση «Υπηρεσιών Καθαριότητας» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής Προϋπολογισμός Διακήρυξης: 368.280,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.