Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 22/2016 ¨ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ¨

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ »

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 15000000-8

Προϋπολογισμός : 45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κατεβάστε το αρχείο