Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 25/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «Ορθοπεδικών ειδών».

Θέμα: ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 25/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «Ορθοπεδικών ειδών» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής Προϋπολογισμός Διακήρυξης: 161.231,89 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Προϋπολογισμός Διακήρυξης με άσκηση δικαιώματος προαίρεσης: 322.463,78 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.