Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 25/2021,ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «Φυσικού Αερίου» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 25/2021,ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «Φυσικού Αερίου» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής Προϋπολογισμός Διακήρυξης: 381.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.