Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 8/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 8/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς (Νοσοκομειακή Μονάδα Κιλκίς και Αποκεντρωμένη Νοσοκομειακή Μονάδα – ΚΥ Γουμένισσας) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής Προϋπολογισμός: 229.716,28 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.