Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Εγγραφές στο ΔΙΕΚ Κιλκίς

Με την Αριθμ.Γ4α/Γ.Π 2457/2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού υγείας ιδρύθηκε

Δημόσιο ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας με την ειδικότητα:

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Οι εγγραφές αρχίζουν από 15/9/15 έως και 25/9/2015.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΙΕΚ Κιλκίς.Δ/νση:Νοσοκομείου1(Μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς) και ώρες 9:00π.μ έως 13:00μ.μ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

  1. Σχετική αίτηση(Παρέχεται από το ΙΕΚ)
  2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (ή φωτοτυπία επικυρωμένη)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα η τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας η μονογονεικής οικογένειας
  5. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα
  6. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΑ.Σ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΕΠΑ. Σ. Βοηθών Νοσηλευτών Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς
Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100
Τηλ 2341351646
Fax.2341351646

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ