Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία - Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων |2.10.2013

Επανένταξη Τρίτης Πτέρυγας Νοσοκομείου Κιλκίς στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

Μετά από εργώδεις και επίπονες προσπάθειες των διοικήσεων και του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς αλλά και των λοιπών φορέων του τόπου μας, ένα έργο που φάνταζε μνημειώδες για τα δεδομένα του Κιλκίς, φαίνεται πως θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά.

Η περιώνυμη Γ’ Πτέρυγα του νοσοκομείου Κιλκίς, σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει ευρύτερες ανάγκες, που ξεπερνούν ίσως και τα όρια του νομού μας. Το έργο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Υγείας.

Στο πλαίσιο όμως της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής, το έργο αυτό, όπως και άλλα ανάλογα έργα σε νοσοκομεία της επικράτειας, απεντάχθηκε από τον προϋπολογισμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων με συνέπεια να μείνει μετέωρο. Η τμηματική χρήση του κτιρίου η οποία οδηγούσε στην απαξίωση του παρά τις τόσες προσπάθειες που καταβάλαμε ώστε να το ενεργοποιήσουμε, είχαν αρχίσει να γίνονται ορατοί. Η δύσκολη οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών ήρθε να συμπληρώσει την αδράνεια των πρώτων ετών της υλοποίησης του. Η άρτια κτιριακή του υποδομή, χωρίς τον κατάλληλο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, προφανώς και δεν ήταν αρκετή, ώστε το σύγχρονο αυτό οικοδόμημα να κατασταθεί λειτουργικό και αποτελεσματικό.

Μετά από πολλές προσπάθειες και με την παράκαμψη πολλών προβλημάτων, επετεύχθη η μεταφορά της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού καθώς και αυτό της αιμοδοσίας, στο ισόγειο της νέας πτέρυγας. Επίσης το τμήμα τεχνητού νεφρού – σε εποχή που οι διορισμοί και οι τοποθετήσεις προσωπικού λόγω του μνημονίου γίνονται με το σταγονόμετρο- στελεχώθηκε με δυο νέους ιατρούς επικουρικούς. Και στα δυο αυτά τμήματα εγκαταστάθηκε υπερσύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. Λίγους μήνες μετά μετεγκαταστάθηκε με επιτυχία και το τμήμα αποστείρωσης με την παράλληλη τοποθέτηση δυο σύγχρονων κλιβάνων.

Δυστυχώς όμως οι άλλοι δύο όροφοι στους οποίους σύμφωνα με τον σχεδιασμό της πτέρυγας θα έπρεπε να μεταφερθούν τα χειρουργεία (9 αίθουσες χειρουργείων συν 2 αίθουσες τοκετών), μετά την διακοπή του προγράμματος χρηματοδότησης, έμεναν κενοί.

Τώρα όμως φαίνεται ότι οι προσπάθειες ευοδώθηκαν. Το τελευταίο διάστημα είχαν ενταθεί οι πιέσεις προς το Υπουργείο και εντέλει το έργο συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, επανεντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ήδη πιστώθηκε ο λογαριασμός του έργου με περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ. Νέοι χειρουργικοί προβολείς με LED’s, και υπερσύγχρονες χειρουργικές τράπεζες θα εξοπλίσουν σε λίγους μήνες το Νοσοκομείο μας. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Νοσοκομείο μας, (μαζί με το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας) αποτελούν τα πρώτα δημόσια Νοσοκομεία που προμηθεύονται αυτόν τον σύγχρονο τύπο χειρουργικών τραπεζιών.

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί το 2014 όπου προγραμματίζεται η αγορά επιπροσθέτου σύγχρονου εξοπλισμού (αναισθησιολογικά, αναπνευστήρες κ.λ.π) από τα κονδύλια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έργου της Γ’ Πτέρυγας.

Έτσι λοιπόν ένα έργο πνοής για το νοσοκομείο του Κιλκίς, ένα έργο που θα αναβαθμίσει κάθετα την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας των κατοίκων του Νομού μας, μπαίνει τελικά σε τροχιά αποπεράτωσης.