Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Επαναληπτική διαδικασία κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια “Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-Εκτυπωτών’

Επαναληπτική διαδικασία κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια “Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών”

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώhttps://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%A0%CE%984690%CE%922-%CE%A7%CE%A9%CE%93