Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια φορητών κλιμάκων (σκάλες)

Θέμα: Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια φορητών κλιμάκων (σκάλες) για τις ανάγκες του Γ.Ν Κιλκίς