Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Επαναληπτική Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια συσκευών αποθήκευσης προσαρτημένων σε δίκτυο (NAS – Network Attached Storage).

Επαναληπτική Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια συσκευών αποθήκευσης προσαρτημένων σε δίκτυο (NAS – Network Attached Storage).

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.